_

Subterra Markalı Pe Esaslı Yeraltı Depo Uygulama Şartnamesi

 

Yer altı sıvı tankı montaj işlemi sırasında verilen talimatlara uymak gerekmektedir. Basit bağımsız kurulumun mümkün olmadığı durumlarda üreticiye veya yetkili uzmanlara danışın. Heyelan, su baskını ve diğer zorlu araziler deneyimli bir uzmanın tavsiyesini gerektirir.

_

1-KAZI ALANININ HAZIRLANMASI

 

Kazı alanını kat alanın boyutu, tankın iz düşüm boyutlarından 70-120 cm daha büyük olmalıdır. Arazi tipi izin veriyorsa, mümkün olduğu kadar dikey duvarlarla bir inşaat çukuru kazıyoruz (toprağın eğimini ve güvenli çalışma önlemlerini dikkate almak gerekir). İnşaat çukurunun zemini düz ve sağlam olmalıdır. Toprağın taşıma kapasitesi az ise 40 cm kalınlığında çakıl malzeme veya gevşek beton ile iyileştirici yastık yapılması gerekir. Düzeltici yastık en az 0,6 KG/CM2 lİk bir sıkıştırmaya kadar sertleştirilmelidir. Hazırlanan tabanın üzerine en az 15 cm kalınlığında kum yatağı yerleştirilir. İnşaat çukuruna tane büyüklüğü 0-4 mm olan kum dökülerek tesviye edilir.

2-HENDEK KURULUMUNUN HAZIRLANMASI

 

Tankı dikkatlice düzleştirilmiş bir kum yatağına yerleştirin (uygun bir kamyon veya iş makinesi ile kaldırın) ve su terazisi yardımıyla seviyeleyin. Tank üzerindeki kontrol boğazı (boğaz ebatları) arazinin son seviyesine göre ayarlanmıştır. Sabit ölçülü boğaz elemanı vidalanıp sökülerek nihai araziye ayarlanır. Entegre boğaz elemanı, istendiğinde çıkarılıp sadece kapak montajı yapılabilmektedir. Doldurma sırasında yükselticinin ve kapağın tankın üzerine yerleştirilmesi önemlidir.

3-DOLGU İŞLEMİ UYGULAMSI

 

Tankı, tankın tabanından ölçülen 30 cm’ye kadar 4 – 16 mm’lik dolgu malzemesi ile doldurun ve aynı anda tankın tabanından ölçülen 30 cm’ye kadar su ile doldurup ,dolgu malzemesini sıkıştırın.
Tankın yuvarlak kısımlarının altına dolgu malzemesinin iyice doldurulmasına dikkat edilmelidir. Tankın suyla doldurulması ve dolgunun geri doldurulması, tank ilk bağlantıya kadar geri doldurulana kadar 30 cm’lik sıkıştırmalar ile tekrarlanmalıdır.
Tankı geri doldururken, bağlantıların (giriş, çıkış, vb.) zamanında yapıldığından emin olmak için seviyelerine dikkat edilmelidir.

4-FİNAL UYGULAMA

 

Bağlantılar düzgün ve su geçirmez bir şekilde bağlandıktan sonra, çukur son 25 cm’ye kadar dolgu malzemesi ile doldurulur. Dolgunun son 25 cm’lik kısmı inşaat çukurunun kazılması sırasında çıkarılan toprakla doldurulur. Tank kapağının geri doldurulmamasına dikkat edilmelidir. Tankın üstündeki dolgunun maksimum yüksekliği 60 cm’dir. Arazinin geçirimsiz olması durumunda, tankın etrafında drenaj yapılmalıdır.

_

Yeraltı Suyu Bulunan Arazi Şartlarında Uygulama Şartnamesi

_

İnşaat çukurunun taban alanı tankın iz düşümünden 60-100 cm daha büyük olmalıdır. Arazi tipi izin veriyorsa, inşaat çukuru mümkün olduğunca dikey duvarlarla kazılmalıdır (toprağın dolgu açısı ve güvenli çalışma önlemleri dikkate alınmalıdır).


İnşaat çukurunun zemini düz ve sağlamlaştırılmış olmalıdır. Eğer toprak tankın zemin basıncından daha az yük taşıyorsa, 30-40 cm kalınlığında çakıl malzeme veya betonarme zemin döşemesi inşa edilmelidir. Betonarme zemin döşemesi minimum 0,6 KG/CM2 (yüksek sıkıştırma dayanımı) değerine kadar sıkıştırılmalıdır.


Hazırlanan alt temel üzerine gömülü donatı ızgarasına sahip yaklaşık 20 cm kalınlığında betonarme bir döşeme plakası yerleştirilmelidir. Zemin plakası tankın boyutlarından 60 cm daha geniş olmalıdır (AB zemin plakasının boyutlandırılması bir yapı mühendisi tarafından yapılacaktır). Paslanmaz ankrajlar zemin plakasına yerleştirilmelidir. ( Not:1 de açıklanmıştır )


Tank, hazırlanan beton döşeme üzerine dikkatlice yerleştirilmeli (uygun bir kamyon veya ekskavatörle kurulacaktır) ve bir su terazisi kullanılarak tesviye edilmelidir. Tank, 12 mm çelik örgülü halat kullanılarak monte edilen ankrajlara sabitlenecektir. Tüm sabitleme malzemeleri paslanmaz olacaktır. ( Not: 2 de açıklanmıştır)


Tankın etrafına Ø110 mm çapında bir drenaj borusu monte edilecek ve pompa şaftına bağlanacaktır. Tankın yuvarlak kısımlarının altındaki dolguya özellikle dikkat edilmelidir. Aynı zamanda, tank su ile doldurulmalıdır (tüm bölmeler). Tankın su ile doldurulması ve 4 – 16 mm çakıl ile dolgu yapılması, maksimum yeraltı suyu seviyesine kadar 30 cm’lik adımlarla tekrarlanır. Maksimum seviyenin üzerinde, tank son 25 cm’ye kadar 4 – 16 mm çakıl ile geri doldurulur. Aynı zamanda dolgu esnasında boru bağlantılarının seviyelerine dikkat edilmelidir.

 

Not 1 : Betonarme temel levhası sağlam bir temel üzerine yerleştirilir. Temel AB panelinin minimum kalınlığı 200 mm’dir (boyutlandırma yapı mühendisi tarafından yapılır). İki takviye ağıyla güçlendirilmelidir. Taban plakası, tankın kat planı boyutlarından 600 mm daha geniş olmalıdır.

 

Not 2 : Taban plakasına ankraj pabuçları (20 mm çapında paslanmaz çelik çubuk) takılmalıdır. Paslanmaz ve dayanıklı malzemeden yapılmış halat veya çelik kablo, tel kelepçeler yardımıyla ankraj pabuçlarına tutturulur. Halat veya çelik tel, gergi somunu yardımıyla gerilir. Tüm bağlantı malzemeleri paslanmaz çelik olmalıdır. Tankın yüzeyi ile halat arasına, halatın depoya doğrudan baskı yapmasını önleyen bir geotekstil (genişliği yaklaşık 100 mm) yerleştirilir. Kelepçelerin takıldığı tankta, kelepçelerin kulaklarına sabitleme yapılır.